องคมนตรี ไปเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ไปเยี่ยมชมกิจกรรมในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้ ได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานฯ ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น เพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน และเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนให้ประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ อาทิ การจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง ความยาว 25 เมตร เรือพระที่นั่งองค์สำคัญที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นพระราชพาหนะทางชลมารคของพระมหากษัตริย์ไทยมาทุกรัชสมัยจนถึงรัชกาลปัจจุบัน อันสื่อความหมายถึงการนำพาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง, นิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเลิกทาส ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทัดเทียมนานาอารยประเทศ, นิทรรศการการงานฝีมือชั้นสูง จากฝ่ายใน สำนักพระราชวัง สาธิตการร้อยมาลัย แกะสลักผลไม้ ทำขนมจีบตัวนก ขนมค้างคาวเผือก และขนมทองม้วนสด ซึ่งเป็นขนมไทยโบราณ และสตูดิโอถ่ายภาพโบราณ ให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้น ได้ไปเยี่ยมร้านจำหน่ายข้าวราดแกง และข้าวเหนียวหมูปิ้งที่ปรุงสดใหม่ ของห้องเครื่องอาหารไทย สำนักพระราชวัง ภายในบริเวณสนามเสือป่า ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาออกร้าน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าเที่ยวชมงาน ได้มีอาหารรับประทานอย่างเพียงพอ

ส่วนร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น เสื้ออุ่นไอรัก กระเป๋าจิตอาสา และสมุดบันทึกแห่งความสุข สำหรับร้านภูฟ้า นำผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระราชดำริ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจำหน่าย รวมถึงเยี่ยมร้านค้ารับเชิญต่าง ๆ

ในการนี้ องคมนตรี ได้ร่วมซื้อสลากการกุศลราคา 129 บาท ซึ่งจะออกรางวัลบนเวทีกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 และร่วมสอยกัลปพฤกษ์ ต้นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ราคาใบละ 25 บาท สำหรับการแสดงวันนี้ เป็นการแสดงของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เทศบาลตำบลรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลหงาว จังหวัดเชียงราย และเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รายได้จากการจัดงานฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้ในการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้สนใจสามารถแต่งกายด้วยชุดย้อนยุค หรือชุดสุภาพ มาร่วมงานได้จนถึงวันที่ 11 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

Tag : องคมนตรี อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว อุ่นไอรัก คลายความหนาว