นักปั่นกว่าร้อยชีวิตร่วมกันปั่นจักรยาน ทัศนศึกษาป่าในเมือง สวนรุกชาติห้วยแก้ว

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 07:27 น.

Views

นักปั่นจักรยานจากชมรมจักรยานหลายร้อยชีวิตร่วมกันปั่นจักรยาน เพื่อทัศนศึกษาป่าในเมือง ตามโครงการสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ณ สวนรุกชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานในงานกล่าวว่า การดูแลพื้นที่ป่าใกล้เมืองเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมช่วยกันสนับสนุนและดูแล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สวนรุกขชาติห้วยแก้ว มีพรรณไม้มากกว่า 250 ชนิด แต่ที่ดูโดดเด่นที่สุดในพื้นที่คือยางนา ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่มีขนาดความสูง 30-40 เมตร โดยมีความกว้างรอบลำต้นโดยมีเส้นรอบวง 150-250 เซนติเมตร

นี่เป็นโครงการนำร่อง 35 แห่งทั่วประเทศ มีหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ สวนรุกชาติห้วยแก้ว ถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องของจังหวัดเชียงใหม่

Tag : สนามข่าว 7 สี ป่าในเมืองประชารัฐ พื้นที่ป่าในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โครงการสวนป่าประชารัฐ ป่าในเมือง