เจ้าหน้าที่บุกทำลายไร่ฝิ่น จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 01:04 น.

Views

ตชด.ที่ 337 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บุกไร่ฝิ่นที่ลักลอบปลูกบริเวณแนวรอยต่อบ้านหมู่ 2 ตำบลขุนแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย กับบ้านสามหลัง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน แต่ไม่พบผู้ต้องหา คาดว่า เป็นกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ลักลอบปลูก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศยากที่เจ้าหน้าที่จะลาดตระเวนเข้าไปถึงได้