ผู้เสียหายร้องเรียนเงินเยียวยาได้ไม่ครบ จ.ยะลา

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 00:01 น.

Views

ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 8 คน เข้าร้องเจ้าหน้าที่จังหวัดยะลา กรณีเงินเยียวยาที่รัฐอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือรายละ 7,500,000 บาท ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ผ่านไป 11 ปี  แต่ละรายได้รับเงินคนละ 3,500,000 บาท ไม่ถึง 5,000,000 บาท ไม่ครบตามวงเงินอนุมัติ และขอให้ทางจังหวัดเข้าช่วยเหลือ โดยส่งเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ตรวจสอบการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น