ข่าวดี! ธ.ก.ส.คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกร 30% รับวาเลนไทน์

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 11:19 น.

Views

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้มอบของขวัญวันแห่งความรักปีนี้ให้เกษตรกร โดยการเปิดโครงการ "ชำระดีมีคืน" เพื่อช่วยเหลือด้านการชำระหนี้สินสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินไม่เกิน 300,000 บาท ภายในเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา จำนวน 2,300,000 ราย โดยหากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกษตรกรชำระหนี้ตรงเวลา หรือเป็นลูกค้าดี ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีในอัตรา 30% ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ เป็นต้นไป ซึ่งเกษตรกรจะคงเหลือดอกเบี้ยประมาณ 4.9% คาดว่าตลอดโครงการจะมียอดคืนดอกเบี้ยประมาณ 4,620 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อสีเขียว วงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้เกษตรกร คิดดอกเบี้ย 6% สำหรับลูกค้ารายบุคคล และคิดดอกเบี้ย 4.5% สำหรับลูกค้าสถาบัน เพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรืออาหารปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและขยายเวลาโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตรที่คิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มีนาคมนี้ พร้อมทั้งผ่อนปรนเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ จากเดิมปล่อยกู้ได้ไม่เกินรายละ10 ล้านบาท เป็นรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมที่ 4% ใน 3 ปีแรก คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ 72,000 ล้านบาท

Tag : ธ.ก.ส. คืนดอกเบี้ยเกษตรกร วาเลนไทน์