คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา ตอนที่ 1

วันที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 11:19 น.

Views

เสียงสะท้อนจากตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดสงขลา เรียกร้องระหว่างที่คอลัมน์หมายเลข 7 อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.เขตพื้นที่ 9 ร่วมกันตรวจสอบโครงการศูนย์ศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ร่วมชี้แจงสาเหตุที่ก่อสร้างไม่เสร็จในปี 2554 ทั้งที่ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2550 ใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปแล้วกว่า 1,200 ล้านบาท

ก่อนหน้านั้น วันที่ 29 กรกฎาคม ปีที่แล้ว คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ว่า สตง. ขณะนั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 15 ไปตรวจสอบโครงการนี้ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน พบข้อมูลว่าโครงการนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อสร้างในพื้นที่ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา พันธุ์ไม้น้ำ ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา

การตรวจสอบครั้งนั้น โครงการนี้ก่อสร้างยังไม่เสร็จทั้งระบบ แต่มีงานบางส่วนชำรุดเสียหายต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกเกือบ 200 ล้านบาท โครงการนี้จึงจะเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานได้ เหตุนี้เองชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาจึงสงสัยและร้องเรียนให้มีการตรวจสอบ

ส่วนการตรวจสอบครั้งนี้ พบว่ามีปริมาณงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งระบบปรับอากาศและระบบกรองน้ำ แต่มีบางส่วนยังต้องซ่อมแซม

ตัวแทนภาคประชาชน จึงยื่น 3 ข้อเสนอ เช่น ขอให้เปิดใช้โครงการนี้ส่วนที่ใช้งานได้ เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว เพราะความล่าช้า คือ การเสียโอกาส

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จะชี้แจงปัญหาและแนวทางแก้ไขโครงการนี้อย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7