ธ.ก.ส.คืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่ชำระหนี้ดี

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ได้มอบของขวัญวันแห่งความรักปีนี้ ให้เกษตรกร โดยการเปิดโครงการ"ชำระดีมีคืน" เพื่อช่วยเหลือด้านการชำระหนี้สินสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินไม่เกิน  300,000 บาท ภายในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา จำนวน 2.3 ล้านราย โดยหากตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2561- วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เกษตรกรชำระหนี้ตรงเวลา หรือเป็นลูกค้าดี  ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเข้าบัญชีในอัตรา 30% ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ เป็นต้นไป ซึ่งเกษตรกรจะคงเหลือดอกเบี้ยประมาณ 4.9%  คาดว่าตลอดโครงการจะมียอดคืนดอกเบี้ยประมาณ 4,620 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีโครงการสินเชื่อสีเขียว วงเงิน 5,000 ล้านบาทให้เกษตรกร คิดดอกเบี้ย 6% สำหรับลูกค้ารายบุคคล และคิดดอกเบี้ย 4.5% สำหรับลูกค้าสถาบันเพื่อส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หรืออาหารปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และขยายเวลาโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตรที่คิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มีนาคมนี้ พร้อมทั้งผ่อนปรนเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อจากเดิมปล่อยกู้ได้ไม่เกินรายละ10 ล้านบาท เป็นรายละไม่เกิน 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมที่ 4% ใน 3 ปีแรก คาดว่าสิ้นเดือนมีนาคมนี้จะปล่อยสินเชื่อได้ประมาณ 72,000 ล้านบาท