รถฉุกเฉินอัจฉริยะคิดค้นโดยคนไทย จ.ภูเก็ต

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 05:01 น.

Views

ระบบ A O C หรือ Ambulance Operation Center คิดค้นโดยคนไทย เป็นระบบที่ติดตั้งในรถฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย หรือผู้บาดเจ็บระหว่างพาตัวส่งโรงพยาบาล
              
หัวใจสำคัญของระบบนี้ คือ การสร้างสมองแพทย์ให้อยู่ภายในรถฉุกเฉิน ด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีลิงค์ผ่านแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาล เพื่อสามารถให้คำปรึกษาอาการกับทีมแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล
              
นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดเผยว่า หลังทดลองใช้มาได้ 3 เดือน เห็นผลได้อย่างชัดเจน ทีมแพทย์สามารถประเมินอาการและสั่งเตรียมเครื่องมือผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที สามารถลดอัตราการเสียชีวิตได้เป็นที่น่าพอใจ และงบประมาณการติดตั้งเพียง 450,000 บาท เท่านั้น