ผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งห้ามนำเข้ากระเทียม

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 00:55 น.

Views

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่ที่หวั่นว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งได้ทำหนังสือถึงหน่วยทหาร ตำรวจ และด่านตรวจชายแดนทุกแห่ง ให้เข้มงวดจับกุมผู้ลักลอบนำกระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ปริมาณกระเทียมล้นตลาดและราคาตกต่ำ เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคากระเทียมสูง ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกกระเทียมมากขึ้น ทั้งนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรในพื้นที่ว่าปีนี้ราคากระเทียมจะไม่ตกต่ำ เพราะทางจังหวัดมีแผนจัดการระบายกระเทียม ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่