สาธารณสุขลำปาง ป้องกันโรคมือเท้าปาก

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 00:55 น.

Views

นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ตรวจสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อกำชับให้เข้มงวดเรื่องการคัดกรองเด็กป่วยและรักษาความสะอาดห้องเรียนและเครื่องเล่นต่างๆ หลังเดือนที่ผ่านมาพบเด็กป่วยโรคมือเท้าปากในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 112 คน

ขณะที่นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวว่าพบเด็กติดโรคมือเท้าปาก มากที่สุดในพื้นที่อำเภอเมืองปาน ซึ่งปัจจุบันได้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ทั้งนี้ยังประชุมเตรียมแผนป้องกันโรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก โดยขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ