จับตา สนช.ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ถกกฎหมายลูก ส.ส.- ส.ว.

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เป็นคณะกรรมาธิการ 3 ฝ่ายที่ประกอบด้วยสัดส่วน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 5 คน สัดส่วน คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 5 คน และ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน จำนวน 2 คณะ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ หลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งความเห็นแย้งในร่างที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ ทั้งประเด็นการจำกัดสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การให้จัดมหรสพในการหาเสียง และการขยายเวลาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็น 07.00 น. – 17.00 น. ส่วนความเห็นแย้งในร่างกฎหมาย สว.นั้นมีการยืนยันให้มีการแบ่งกลุ่มอาชีพที่ต้องหลากหลาย เหมาะแก่การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในรัฐสภาอย่างเต็มที่  โดยกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน จากนั้นส่งให้ สนช. ลงมติเห็นด้วยหรือไม่ต่อไป ซึ่งกรณีที่ สนช.ไม่เห็นด้วยกับร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 3 ฝ่ายนั้น ต้องใช้เสียง 2 ใน 3 จึงสามารถคว่ำร่างกฎหมาย  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการนับหนึ่งในการจัดทำร่างกฎหมายอีกครั้ง  และอาจส่งผลต่อการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก หลังจากการขยายเวลาไปแล้ว 90 วัน

Tag : เลือกตั้ง สนช.