ฝนฟ้าอากาศ : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้น

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรง หรือว่าลมหนาว ที่แผ่มาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบน เมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ได้อ่อนกำลังลงไปแล้ว ทำให้ทั่วพื้นที่ตอนบนของไทย ตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น

อุณหภูมิรายภาค

ภาคเหนือ ยังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ซึ่งบริเวณตอนบนของภาคจะยังเย็นลงได้อีก 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนบนยอดดอย อากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน มีอากาศเย็นๆ กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส สูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส และจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส ยอดภู อากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ก็มีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส สูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส

เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส แต่เช้าๆ ยังมีอากาศเย็น และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส                   

ภาคตะวันออก ยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อย ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศเย็น ทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป คลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

Tag : ฝนฟ้าอากาศ