เผยผลดัชนีคอร์รัปชั่นไทย มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เริ่มเห็นสัญญาณจ่ายเงินใต้โต๊ะเพิ่ม

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2560พบว่า ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 52 ลดลงจากเดือน มิถุนายน ปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 53 และหากจำแนกเป็นดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่น พบว่า ค่าดัชนีปรับลดลงเกือบทุกรายการส่งผลให้ดัชนีแนวโน้มสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 53 จากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 54 ซึ่งการที่ค่าดัชนี ยิ่งเข้าใกล้ "ศูนย์" สะท้อนได้ว่า สถานการณ์คอร์รัปชั่น มีปัญหามากขึ้น หรือสถานการณ์แย่ลง

ด้าน ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ค่าดัชนีสะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์คอร์รัปชั่นของไทยมีความรุนแรงและล่อแหลมขึ้น ซึ่งเริ่มเห็นสัญญาณการจ่ายเงินใต้โต๊ะในสัดส่วนมากกว่า 20 % เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกัน แต่หน่วยงานภาครัฐ ก็เริ่มหาช่องทางใหม่ๆ ในการหาเงินใต้โต๊ะ รวมทั้งปีนี้เป็นปีที่ไทยจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จึงเป็นผลให้ค่าดัชนีคอร์รัปชั่น ปรับลดลง ส่วนประเด็น นาฬิกาหรู จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นหรือไม่นั้น ผลการสำรวจไม่ได้เจาะจงเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ พร้อมแนะรัฐบาล ควรเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง

ขณะที่ดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี 2559 ที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า อันดับของไทยหล่นจากอันดับ 76 มาอยู่อันดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งคะแนนโดยรวมของประเทศไทยลดลงจาก 38 เหลือ 35 จากคะแนนเต็ม 100

Tag : ดัชนีคอร์รัปชั่นไทย คอร์รัปชั่นไทย