นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่เที่ยวไทยฉลองตรุษจีน

วันที่ 15 ก.พ. 2561 เวลา 15:59 น.

Views

ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาและพอเที่ยวกรุงเทพฯ แล้วก็จะเดินทางต่อไปท่องเที่ยวชายทะเล โดยเฉพาะทะเลอันดามัน ในภาคใต้เพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อติดตามการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์นี้ มีกว่า 304,000 คน จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมาช่วงนี้ประมาณ 9,000,000 คน หรือขยายตัวร้อยละ 20 จากตรุษจีนปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือตำรวจท่องเที่ยว ทหาร เพิ่มกำลังดูแลรักษาความปลอดภัย เพิ่มหน่วยลาดตระเวนรอบพื้นที่ ป้องกันมิจฉาชีพ ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทยส่งอาสาสมัคร และนักศึกษาจีน จำนวน 40 คน เข้ามาเป็นล่ามร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านเอกสารคัดกรองคนเข้าเมือง ไม่ให้เกิดปัญหาเข้าคิวรอนานไม่เกิน 30 นาที พร้อมติดป้ายเตือน กล้องวงจรปิด จัดทำคู่มือนักท่องเที่ยว 3 ภาษา และสถานพยาบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างเต็มที่