เดินหน้าประเทศไทย : รัฐบาลไม่ลดละแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 17 ก.พ. 2561 เวลา 18:35 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : รัฐบาลไม่ลดละแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : พลวัชร ภู่พิพัฒน์
แขกรับเชิญ : ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย, ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน ป.ป.ช.

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 17 กพ 61 รัฐบาลไม่ลดละแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น พลวัชร ภู่พิพัฒน์ ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน ป.ป.ช.