เหยี่ยวข่าว 7 สี : ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จากการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำพระเพลิง

วันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 05:00 น.

Views

เมื่อปี 2553 เกิดวิกฤติอุทกภัย ในอำเภอปักธงชัย และขยายวงกว้างไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเสียหายคิดเป็นเงินหลายร้อยล้านบาท

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา “เหยี่ยวข่าว 7 สี” ได้รับข้อมูลว่า หากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเขื่อนลำพระเพลิง ให้มีความจุสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งอย่างยั่งยืนได้ จึงเสนอแนวทางการพัฒนามาโดยตลอด

กระทั่งในปี 2558 รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญ จึงอนุมัติงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท จนปัจจุบันความสำเร็จในการแก้ปัญหาจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว

ล่าสุด รัฐบาลอนุมัติงบประมาณให้อีก 58 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อส่งไปหล่อเลี้ยงชาวชุมชนใกล้เคียง ที่อยู่ในพื้นที่สูง ในอดีตน้ำไม่สามารถส่งขึ้นไปถึง ทำให้ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องซ้ำซากมาตลอด

ทั้งการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนลำพระเพลิง และโครงกาก่อสร้างสถานีสูบน้ำฯ ยังได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้สนับสนุนการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำสำลาย เพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำของเขื่อนลำพระเพลิง ให้มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วย ตลอดจนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ยังได้มีโอกาสมาฝึกงาน ในการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำฯ ได้ทั้งประสบการณ์และรายได้ไปเป็นทุนการศึกษา และจุนเจือครอบครัวด้วยเช่นกัน

จริงๆ แล้วในฤดูฝนและฤดูน้ำหลากปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนลำพระเพลิงเท่ากับปี 2553 ที่เกิดวิกฤติอุทกภัย ปัจจุบัน หากรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนลำพระเพลิง จะเกิดความเสียหายไม่ต่างจากที่ผ่านมา

Tag : สนามข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี