โครงการ แม่แจ่มโมเดลพลัส ผลสำเร็จ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่าลงได้

วันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 16:41 น.

Views

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2550 ได้ส่งผลกระทบวงกว้าง ทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน การบุกรุกป่า และการจัดการป่าไม้ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบ

เบื้องต้น ผลักดัน โครงการ "แม่แจ่มโมเดลพลัส" ด้วยการให้สิทธิจากการใช้ประโยชน์ป่า ผลักดันอาชีพ ส่งเสริมการลงทุน และสร้างเครือข่ายชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ ไม่บุกรุก แผ้วถางป่า จนวันนี้ "แม่แจ่มโมเดลพลัส" ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าได้จริง ทำให้อำเภอแม่แจ่ม เปลี่ยนจากพื้นที่ที่มีค่าจุดความร้อนมากที่สุดเกือบทุกปี มาเป็นพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนน้อยที่สุดในช่วง 60 วันอันตรายของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559 ถือเป็นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้อย่างแท้จริง โดยเตรียมขยายผลความสำเร็จนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะ 9 จังหวัดภาคเหนือ