ก.คลัง เห็นด้วย! เซเว่นเปิดรับฝาก-ถอนเงิน ไม่กระทบธนาคาร

วันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

กระทรวงการคลัง สนับสนุน เซเว่น-อีเลฟเว่น ทำธุรกิจตัวแทนสถาบันการเงิน เชื่อทำให้เกิดการแข่งขัน แต่ไม่กระทบธุรกิจธนาคาร

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึง กรณีที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น-อีเลฟเว่น จะขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนสถาบันการเงิน หรือ Banking Agent เพื่อเปิดรับฝาก-ถอนเงิน ให้กับประชาชน ว่าเป็นเรื่องที่ดีและจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมมากขึ้น และไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ เพราะปัจจุบันร้านสะดวกซื้อดังกล่าว ก็รับชำระค่าสาธารณูปโภคอยู่แล้ว และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาล ประกอบกับเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยออกนโยบายกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาทำธุรกิจ ก็จะมีเงื่อนไขที่รัดกุมรอบคอบอยู่แล้ว

โดยเชื่อว่าการที่ร้านสะดวกซื้อมาเปิดบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน ไม่น่าจะกระทบต่อการทำธุรกิจของธนาคารต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพราะต่างมีประสบการณ์ และปรับตัวมาบ้างแล้ว รวมทั้งมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่จะทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจ ประชาชนมีทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงได้ด้วย

Tag : เซเว่นอีเลฟเว่น ตัวแทนสถาบันการเงิน Banking Agent เซเว่น ฝากถอนเงิน