กรมสุขภาพจิต ชี้คนไทยรับบุตรบุญธรรมเพิ่มขึ้น 7 เท่า ในรอบ 5 ปี

วันที่ 18 ก.พ. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

กรมสุขภาพจิต เปิดเผยข้อมูลคนไทย รับบุตรบุญธรรมมาดูแลเพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่า ในรอบ 5 ปี

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ข้อมูลจากกรมการปกครอง รายงานว่า ในปี 2559 มีผู้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมทั่วประเทศ จำนวน 9,339 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่าตัว เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีผู้จดทะเบียนขอรับบุตรบุญธรรมเพียง 1,389 คน โดยกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่มีผู้ขอจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมากที่สุด จำนวน 1,224 คน รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา และ เชียงใหม่ จากสาเหตุที่ครอบครัวไม่สามารถมีบุตรเองได้ หรือ มีบุตรยาก รวมถึงจากสาเหตุการรับรองบุตรของญาติพี่น้อง มาเป็นบุตรตัวเอง หรือบางครอบครัวต้องการบุตรตามเพศที่ต้องการ

ทั้งนี้ การขอรับบุตรบุญธรรม คู่สมรสจะต้องผ่านการตรวจสภาพจิตตามกระบวนการทดสอบทางจิตวิทยา กฎหมายรับรองบุตรบุญธรรมก่อน เพื่อเป็นการคุ้มครองเด็ก และคัดเลือกครอบครัวที่เหมาะสม ส่วนคู่สมรสที่ต้องการบุตรบุญธรรม มีข้อแนะนำว่าควรรับบุตรบุญธรรมตั้งแต่หลังคลอด หรือ ภายในช่วง 6 เดือนแรก เพราะจะสร้างความผูกพันได้ดีที่สุด และควรบอกความจริงกับปากพ่อแม่บุญธรรม เมื่อเด็กอายุ 3-4 ขวบ เพื่อลดความกังวลสับสน ห้ามบอกในขณะที่มีอารมณ์โกรธ เพราะอาจทำให้เด็กรู้สึกในทางลบได้

Tag : บุตรบุญธรรม รับบุตรบุญธรรม กรมสุขภาพจิต รับบุตรบุญธรรมเพิ่มขึ้น