เดินหน้าประเทศไทย : เปิดหุบเขาทะเลหมอก เตรียมรับสนามบินเบตง ส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยว จชต.

วันที่ 19 ก.พ. 2561 เวลา 18:20 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : เปิดหุบเขาทะเลหมอก เตรียมรับสนามบินเบตง ส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยว จชต.

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : วริษา ศิริพฤกษานุกูล
แขกรับเชิญ : ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต., พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต., ดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 19 กพ 61 เปิดหุบเขาทะเลหมอก เตรียมรับสนามบินเบตง ส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยว จชต วริษา ศิริพฤกษานุกูล ภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ บต พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ บต ดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง