คณะรัฐมนตรีเตรียมขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อ

วันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 11:23 น.

Views

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : คณะรัฐมนตรีเตรียมขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่ออีก 3 เดือน ขณะเดียวกันก็ให้ปลดอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่สถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว หลังผ่านการประเมิน และนำร่องเป็นพื้นที่ 3 เหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน...