ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด พร้อมลงพื้นที่แจง “ไทยนิยม ยั่งยืน”

วันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 11:54 น.

Views

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่คิกออฟ โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน วันพรุ่งนี้  ทุกตำบล ทั่วประเทศ และทุกชุมชนในกรุงเทพมหานครแล้ว  โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนและปฎิบัติ  ว่า การทำงาน ต้อง สะท้อนความต้องการของประชาชน และ ต้องมีความโปร่งใส โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานเต็มที่ และระมัดระวังตัวเอง ขณะที่นายกรัฐมนตรี ก็จะประเมินการทำงานของผู้ปฎิบัติงานทุกระยะ

สำหรับการลงพื้นที่คิกออฟวันพรุ่งนี้จะเป็นการทำงานช่วงแรก จากทั้งหมด สี่ครั้ง  โดยจะเป็นการเข้าไปสำรวจความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งต่างจาก ที่ผ่านมา ที่โครงการต่างๆ จะเป็นไปตามที่รัฐกำหนด แต่ โครงการไทยนิยมยั่งยืนนี้จะยึดตามความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้ จึงมีความเชื่อมั่นว่า เมื่อ เจ้าหน้าที่นำสิ่งดีๆ เรื่องดีไปให้ประชาชน ประชาชนก็พร้อม ที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืนอย่างแน่นอน

สำหรับงบประมาณ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้เน้นที่ประชาชนได้รับประโยชน์เท่านั้น ได้แก่ บัตรสวัสดดิการของรัฐ //โครงการพัฒนาเพื่อทำไปสู่ความเข้มแข็งในพื้นที่เช่น OTOP // รวมทั้งการด้านเกษตรที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะแต่ละพื้นที่  นอกจากนี้ จะต้องสร้างการรับรู้ ให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน เช่น เรื่องของประชาธิปไตย การสร้างความปรองดอง และ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น โดย นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายล่าสุดที่กำชับในเรื่องการภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในพื้นที่มาร่วมเพื่อให้ประชาชนมั่นใจ ยิ่งๆ ขึ้น ว่า ความต้องการของประชาชน รัฐพร้อมดำเนินการ เพื่อนำไปสังคม และประเทศที่เข้มแข็ง ต่อไป

Tag : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย คิกออฟ