เปิดตัวหุ้นน้องใหม่ CHAYO รุกธุรกิจบริหารหนี้ เข้าจดทะเบียนภายในกลางปีนี้

วันที่ 20 ก.พ. 2561 เวลา 14:01 น.

Views

กระแส IPO ในช่วงต้นปี 2561 ประเดิมด้วยหุ้นน้องใหม่ปัจจัยแข็งแกร่ง สำหรับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุน และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ และธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call center) นำโดย ซีอีโอ สุขสันต์ ยศะสินธุ์ เตรียมขยายการเติบโต โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ประกาศความพร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เสนอขายหุ้น 140 ล้านหุ้น ในราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจำนวน 105 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 21 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้บริหาร (ที่ไม่ใช่กรรมการ) และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 7 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนไม่เกิน 7 ล้านหุ้น

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ประมูลซื้อกองสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งประเภทที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกันประมาณร้อยละ 65 - 80 ส่วนที่เหลือนำไปจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินราวร้อยละ 15 - 25 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานราวร้อยละ 5 - 10 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการเติบโตธุรกิจอย่างโดดเด่นในอนาคต โดยคาดว่าเข้าจดทะเบียนภายในกลางปีนี้

ซึ่งในการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ จะเป็นการปลดล็อคในเรื่องเงินทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าซื้อกองหนี้ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหาร สร้างความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงิน และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้ง ยังเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรดี จึงมองว่า “ชโย กรุ๊ป” จะเป็นอีกหุ้น Growth Stock ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนที่มีคุณภาพ

Tag : ตลาดหลักทรัพย์ ชโย กรุ๊ป