คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจถนนที่ จ.ปทุมธานี ใช้งานไม่คุ้มค่า ตอนที่ 1

วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

ที่ได้ยินไปนั้น คือเนื้อหาส่วนหนึ่งการพูดคุย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ระหว่าง นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง.ขณะนั้น กับ นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ขณะร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบถนน คสล.ความยาว 1.6 กิโลเมตร อยู่ในซอยติดกับวัดอัยยิการาม จังหวัดปทุมธานี หลังถูกร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพงานก่อสร้างและความคุ้มค่า 

ถนนโครงการนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง. ปทุมธานี ร่วมกันขยายผลตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 ขณะกำลังก่อสร้าง พบว่า ต้นซอยระยะทางกว่า 100 เมตร มีบ้านเรือนไม่กี่หลัง แต่เหตุใดก่อสร้างถนนความยาว 1.6 กิโลเมตรจนสุดซอย ทั้งที่ 2 ข้างทางไม่มีบ้านคนเลย แต่เป็นที่จัดสรรของเอกชน

นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ปฏิเสธสร้างถนนเอื้อประโยชน์ให้ตนเองและเครือญาติ โครงการนี้เริ่มงานวันที่ 4 ตุลาคม 2557 - 7 มีนาคม 2558 ค่าจ้าง 17,540,000  บาท เทศบาลตำบลธัญบุรีใช้เงินสะสมประจำปี 2557 ซึ่งเปรียบเสมือนเงินเก็บที่ไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน

จากนั้นปี 2559 และปี 2560 คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง. กลับไปตรวจสอบถนนดังกล่าวพบว่ามีวัชพืชขึ้นรก 2 ข้างทาง ถนนแตกร้าวทั้งที่ไม่ได้ใช้งาน สตง. จึงทักท้วงขอให้รีบแก้ไข เพราะอยู่ในระยะประกันผลภาพ 2 ปี นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีจึงแจ้งเอกชนคู่สัญญาให้ซ่อมแซมถนน

ล่าสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ไปติดตามการใช้งานถนนโครงการนี้ พบว่ามีการใช้งานแค่ต้นซอยที่มีบ้านคนลึกเข้าไปด้านใน 2 ข้างทางถนนมีวัชพืชขึ้นรก และขยะกองทิ้งจำนวนมาก รวมทั้งถนนแตกร้าว ทั้งที่พึ่งซ่อมแซมไปปีที่แล้วและแทบไม่มีการใช้งานเลย วันพรุ่งนี้ ติดตามสรุปผลการตรวจสอบถนนโครงการนี้จาก สตง.

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7