เดินหน้าประเทศไทย : หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วันที่ 21 ก.พ. 2561 เวลา 18:06 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีกร : ชมพูนุช ภัทรขจี
แขกรับเชิญ : วันชัย สวัสดิ์แดง หัวหน้าหมู่บ้านศาลาดิน จ.นครปฐม, สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 21 กพ 61 ชมพูนุช ภัทรขจี หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์