Green Peace เร่งรัฐบาล แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการ Green Peace เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย พร้อมนักกิจกรรม Green Peaceทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์  ด้วยการนำ นาฬิกาทรายเรือนใหญ่ พร้อมฝุ่นจากแหล่งมลพิษ ซึ่งแสดงถึงระยะเวลาอันเร่งด่วน ที่หน่วยงานรัฐต้องออกนโยบายจัดการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ PM2.5 ที่กำลังคุกคามสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลผ่านศูนย์บริการประชาชน เสนอข้อเรียกร้อง 8 ข้อให้ภาครัฐดำเนิน โดยเฉพาะการยกระดับดัชนีคุณภาพอากาศให้ทันสมัย  โดยกำหนดให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็นหนึ่งในสารมลพิษทางอากาศหลัก ในการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและทันท่วงที ในการระบุผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง และ บุคคลทั่วไป พร้อมขอให้กำหนดค่ามาตรฐาน PM 2.5 และ ปรอทที่แหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่ รวมถึงการตรวจวัดและรายงานการปล่อย PM 2.5 และปรอทจากปล่องโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วย ซึ่งทางกลุ่มจะกลับมาทวงถามความชัดเจนที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

Tag : Green Peace ฝุ่นละออง ฝุ่นละออง PM 2.5