สนช.ลงมติลับเห็นชอบ กกต.ใหม่

วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

เป็นการพิจารณาด้วยการลงมติลับ โดยใช้เสียงกึ่งหนึ่ง ของสมาชิก สนช. เพื่อให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.จำนวน 7 คน ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญฯ พิจารณาตรวจสอบประวัติ ดำเนินการเสร็จแล้ว 
              
ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบ กกต.ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปก็สามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้ จากนั้นจึงดำเนินการสรรหา กกต.อีก 2 ตำแหน่งให้ครบตามรัฐธรรมนูญ และเมื่อมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กกต.ชุดใหม่แล้ว จะมีผลให้ กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทันที   
              
สำหรับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น  กกต.จำนวน 7 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากการสรรหา 5 คนได้แก่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์, นายเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, นางชมพรรณ์  พงษ์เจริญ สุธีรชาติ, นายอิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์, นายประชา เตรัตน์ และมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี, นายปกรณ์ มหรรณพ