กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันส่งออกสินค้าเกษตรนวัตกรรม

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า  ได้ผลักดันให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค้าสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงจากความ ผันผวนด้านราคา และปริมาณของสินค้าเกษตร ที่ได้รับผลกระทบมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งอาจจะกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยได้

ปัจจุบันสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าข้าว เพื่อนำมาทำเป็นสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร หรือ Non-Food แต่ยังมีสัดส่วนไม่ถึง 10% ของผลผลิตข้าวทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และต้องใช้ต้นทุนสูงในการดำเนินการ ดังนั้นจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ส่งเสริมสร้างความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น ขณะเดียวกันมีหน่วยงานของรัฐ คือ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (สกน.) (API)  ช่วยส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เป็น SME รวมถึงเป็นตัวกลางในการติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น เรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และประสานงานกับองค์การอาหารและยา หรือ อย. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจะเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม รวมถึงสัดส่วนสินค้าเกษตรนวัตกรรมให้มากขึ้น ไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรในรูปวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว

ส่วนการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้ คาดว่ายังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ 9,500,000 ตัน เนื่องจาก ข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาด และมีตลาดรองรับผลผลิตข้าวของไทย ขณะเดียวกันยังมีการเจรจาข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ (G2G : Government to government) กับอีกหลายประเทศด้วย และในปีนี้คาดว่า จะสามารถส่งมอบข้าว G2G จีน ที่เหลืออีกว่าได้ครบตามกำหนด 1,000,000 ตัน