เตือนระวังถูกนำบัตรประชาชน ไปใช้จดทะเบียนตั้งบริษัท-ทำผิดกฎหมาย

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าไม่เคยจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล แต่มีชื่อปรากฏเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด เพื่อประกอบกิจการประเภทต่างๆ ว่าขอเตือนประชาชนที่นำบัตรประชาชนและข้อมูลบัตรมอบให้ผู้อื่นนำไปใช้ทำกิจธุระต่างๆ ให้ระวังเป็นพิเศษ การมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนสิ่งใดจะต้องทราบเหตุผลการนำบัตรประชาชนไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเดือดร้อนให้ในภายหลัง

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำชับนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนนิติบุคคล ให้ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนอย่างรอบคอบ หากมีข้อสงสัยให้เชิญกรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ มายืนยันตัวตน
 
ส่วนผู้สงสัย หรือกังวลว่าจะถูกหลอกลวงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยมีกลุ่มบุคคล หรือนายหน้ามาขอบัตรประชาชน หรือข้อมูลบัตรไป หรือได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ให้รีบติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งโดยด่วน โดยขอให้ประชาชนระวังผู้ไม่หวังดีหลอกลวงนำบัตรประชาชนและข้อมูลบัตรไปใช้ในทางผิดกฎหมาย โดยมักอ้างว่านำบัตรประชาชนไปใช้เพื่อร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม หรือเพื่อการสาธารณกุศลต่างๆ

ทั้งนี้ขอให้บุคคลที่รับรองลายมือชื่อกรรมการผู้ขอจดทะเบียน เช่น ทนายความ ผู้สอบบัญชี ผู้ทำบัญชี ต้องให้กรรมการผู้ขอจดทะเบียนฯ ลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมายื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคล เพราะการลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ตรวจสอบ อาจทำให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้

Tag : จดทะเบียนตั้งบริษัท บัตรประชาชน บัตรประชาชนจดทะเบียน