คอลัมน์หมายเลข 7: กรมชลฯ ตั้ง คกก.สอบโครงการคูส่งน้ำ

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

นั่นคือเอกสารที่กรมชลประทานส่งถึงช่อง 7 สีโดยคอลัมน์หมายเลข7 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ชี้แจงข่าวชาวบ้านร้องช่วยตรวจสอบคูส่งน้ำ จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยระบุว่ากรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงกรณีนี้แล้ว หากได้ข้อสรุปจะแจ้งผลให้ทราบทันที

เนื้อหาสำคัญที่คอลัมน์หมายเลข 7 เสนอข่าวโครงการนี้ โดยผู้นำชุมชนที่ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนชาวบ้านขอสนับสนุนจากกรมชลประทาน ให้ก่อสร้างคูน้ำและอาคารประกอบเพื่อรับน้ำจากเขื่อนนเรศวรผ่านคลองชลประทาน ให้ชาวบ้าน 3 หมู่บ้านพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ ปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง

กรมชลประทานจึงมอบให้ โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 3 จัดทำโดยใช้วิธีจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่าเครื่องจักร และจ้างแรงงานก่อสร้าง คูส่งน้ำ 6 เส้นทาง ความยาวกว่า 16 กิโลเมตร และอาคารประกอบ ค่าจ้าง 18,740,000 บาท เริ่มงานเดือนกรกฎาคมปี2558 ส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 จากนั้นใช้งานเพียงปีเศษคูส่งน้ำบางช่วงพังเสียหาย ชาวบ้านจึงส่งข้อมูลให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบตั้งแต่ปี 2559

จากนั้นคอลัมน์หมายเลข 7 และ ป.ป.ช. ภาค 6 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกันวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา ตรวจสอบโครงการนี้ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

นอกจากคุณภาพงานก่อสร้างที่มีผลต่อความเสียหายของคูส่งน้ำ ยังมีข้อสังเกตความยาวคูส่งน้ำ ไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่เบิกไปแล้ว
       
ขณะที่หนังสือชี้แจงกรมชลประทาน ระบุว่า ความยาวคูส่งน้ำได้ปรับแก้ไขตามสภาพพื้นที่และความยินยอมของเจ้าของที่ดิน ได้ความยาว 9,210 เมตร จึงอนุมัติงบประมาณตามที่ก่อสร้างจริง

ข้อมูล ป.ป.ช. สอดรับกับวัสดุ และเครื่องมือก่อสร้างโครงการนี้ เช่น ปูนซีเมนต์ ใช้เงินแผ่นดินจัดซื้อ แต่ฝากไว้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 นานนับปีแล้ว

โครงการนี้หากมีความคืบหน้าการตรวจสอบเมื่อใด  คอลัมน์หมายเลข 7 จะนำมาเสนอทันที แสนฤทธิ์ ชุ้นกตัญญู ถ่ายภาพ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7