รัฐบาลยืนยันไร้ใบสั่งคว่ำรายชื่อว่าที่ 7 กกต.คาดชุดใหม่เข้าทำหน้าที่เดือน ส.ค.

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

นายวิษณุ  เครืองาม ยังคาดกรอบเวลาด้วยว่าจะสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ชุดใหม่แล้วเสร็จก่อนเดือนมิถุนายน จากนั้นเป็นขั้นตอนให้ความเห็นชอบและการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไป โดยช่วงเวลาดังกล่าว กกต. ชุดปัจจุบันสามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ และหารืออย่างไม่เป็นทางการกับ กกต.ชุดใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ขณะที่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ก็พร้อมทำหน้าที่ต่อไปอย่างเต็มที่ เพราะคาดว่า กกต.ชุดใหม่จะเข้าทำหน้าที่ได้ในเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่คาดว่ากฎหมายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน และต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 45 วัน

ทั้งนี้นายสมชัยมองว่าปัญหาดังกล่าว เกิดจากการเขียนกฎหมายที่กำหนดคุณสมบัติ กกต. ขั้นเทพ และการเซตซีโร กกต.ชุดปัจจุบัน

Tag : เลือกตั้ง กกต.