สัตว์ผอมซูบหิวโซที่วัดป่าหลวงตาบัวฯ จ.กาญจนบุรี เผยไร้เสือไร้รายได้

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น.

Views

สภาพของวัว ควาย ที่ผอมซูบจนเห็นหนังหุ้มกระดูก ซึ่งสัตว์ทั้งหมดนี้ถูกเลี้ยงไว้ที่วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือ วัดเสือ ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยพนักงานดูแลสัตว์ยอมรับว่าตั้งแต่ไม่มีเสือ ทางวัดก็ขาดรายได้สำหรับใช้เลี้ยงดูสัตว์อื่นๆ อีกทั้งยังมีชาวบ้านนำวัวและควายที่ไถ่ชีวิตได้จากที่อื่นมาฝากเลี้ยงไว้ ทำให้มีจำนวนสัตว์เพิ่มขึ้น จนทำให้ทางวัดต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลเรื่องอาหาร

สำหรับประชาชนที่ต้องการช่วยเหลือสัตว์ สามารถนำอาหารสัตว์ไปบริจาคได้ที่วัดทุกวัน ซึ่งทางวัดยังคงต้องการหญ้าแห้ง ผักหรือผลไม้สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์อีกเป็นจำนวนมาก และวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดูแลสัตว์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Tag : วัดป่าหลวงตาบัวฯ