องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งจัดขึ้นในบรรยากาศย้อนยุค

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 19:39 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชน ซึ่งแต่ละวันมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก

โดยจัดงานในบรรยากาศย้อนยุคเพื่อแสดงถึงประวัติศาสตร์และความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตรย์กับประชาชน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยโบราณ อาทิ เรือสุพรรณหงส์จำลอง ความยาว 25 เมตร ซึ่งโดยรอบประดับตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์, นิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น การเลิกทาส และการเสด็จประพาสยุโรป

นอกจากนี้ ยังมีกิจการสาธารณูปโภคต่าง ๆ อาทิ รถไฟไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟหลวงสายแรก กรุงเทพ-นครราชสีมา ขึ้นเมื่อปี 2434 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรถไฟแห่งประเทศไทย, การสาธิตแกะสลักผลไม้สด และการร้อยมาลัย รวมทั้งจัดทำสตูดิโอถ่ายภาพโบราณ และกิจกรรมถ่ายรูปโดยช่างภาพจิตอาสา ในราคาภาพ 50 บาท เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล, การจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น เสื้อโปโล กระเป๋าจิตอาสา สมุดบันทึกและบัตรอวยพร, ร้านภัทรพัฒน์ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการในมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ น้ำมันเมล็ดชา น้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์จักสาน

นอกจากนี้ ยังมีการสอยต้นกัลปพฤกษ์ และการจำหน่ายสลากอุ่นไอรัก เพื่อลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ โดยจะมีการออกรางวัลสลากอุ่นไอรัก ในวันที่ 11 มีนาคมนี้  ซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

และวันนี้ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ในโครงการจิตอาสาพาทัวร์ ได้ร่วมกันพาผู้สูงอายุ และผู้พิการ จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง, ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลและอาชีพคนพิการ พระประแดง และผู้สูงอายุจากอำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ไปร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานความสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า

และแม้ว่าจะมีประชาชนให้ความสนใจไปเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก แต่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อจัดระเบียบการจราจร และการคมนาคม บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ให้เป็นไปอย่างคล่องตัว จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายย้อนยุค หรือแต่งกายชุดสุภาพ เข้าชมงานฯ ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคมนี้ โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

Tag : องคมนตรี อุ่นไอรัก คลายความหนาว งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว