พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นำคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 23 ก.พ. 2561 เวลา 19:39 น.

Views

วันนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานฯ พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรเด็กน้อย รอยต่อสองแผ่นดิน ที่กำเนิดในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 ช่วงเวลา 9 ชั่วโมงสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 กับช่วงเวลา 10 ชั่วโมงแรกในรัชกาลที่ 10 จำนวน 7 ราย รวมทั้ง มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง จำนวน 18 ราย

สำหรับผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ในปีที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายสูงเกินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากจะให้บริการประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงแล้ว ยังให้บริการผู้ป่วยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปจัดปรับในแผนการบริหารจัดการต่อไป

Tag : องคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว