เหยี่ยวข่าว 7 สี : การแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้

วันที่ 24 ก.พ. 2561 เวลา 05:02 น.

Views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแนวทางการทำงานให้ข้าราชการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไว้ 5 ข้อ คือ ป่าไม้เมืองไทยสมบูรณ์ เกื้อกูลการพัฒนา ปวงประชามีสุข ปลูกป่าในใจคน และเปี่ยมล้นสามัคคี โดยให้เจ้าหน้าที่เน้นการเข้าถึงประชาชน และเป็นมิตรกับประชาชนให้มากกว่าเดิม เพื่อลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน และให้เน้นการปฏิบัติต่อกลุ่มนายทุน ที่รุกป่าอย่างเฉียบขาดและรอบคอบ ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่า เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าถึงมวลชน และให้ประชาชนร่วมกันรักษาป่าให้ยั่งยืน
  
แต่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ป่าเพียง 100,000 ไร่ จากพื้นที่ทั้งจังหวัด 7,900,000 ไร่ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง 400 หมู่บ้านอยู่อาศัย และทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าด้วย
  
จากการสำรวจ พบว่า ชาวบ้าน 70 เปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยที่ป่าอนุรักษ์ไม่มีกฎหมายรองรับให้อยู่อาศัยได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ให้อำนาจอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สามารถพิจารณาอนุญาตให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น ต้องไม่เป็นผู้บุกรุก ห้ามตัดไม้ หรือซื้อขายที่ดิน ซึ่งขณะนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาพิจารณาในเร็วๆ นี้

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้