นายกฯ ชวนผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตรับประโยชน์จากรัฐ

วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 19:32 น.

Views

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับประโยชน์จากรัฐภายใน 28 กุมภาพันธ์นี้ 

โดยเบื้องต้นมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ จำนวน 5.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ของผู้มีบัตรทั้งหมดทั่วประเทศ 11.4 ล้านคน โดยจังหวัดที่มีประชาชนเข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือ กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เลย ร้อยเอ็ด นครพนม ตามลำดับ 

นายกรัฐมนตรี จึงขอให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพื่อรับเงินในบัตรสวัสดิการเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ 100-200 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ และได้รับโอกาสในการมีงานทำ มีความรู้และทักษะอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ตั้งแต่เดือนเมษายนต่อไป
              
ทั้งนี้ ให้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยื่นแสดงความจำนงได้ ณ สาขาของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอกำหนด  
              
นายกรัฐมนตรี ย้ำถึงโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ที่ทีมขับเคลื่อนระดับตำบลลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้วย โดยบอกเมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจะจัดเตรียมแผนงานโครงการ และงบประมาณต่อไป จึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความจริงใจช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและยกระดับเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับมหภาค ที่ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบความไม่โปร่งใสขอให้แจ้งนายกรัฐมนตรีทุกรณี

Tag : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ไทยนิยม ยั่งยืน