ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พุทธศักราช 2561

วันที่ 25 ก.พ. 2561 เวลา 19:37 น.

Views

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2561

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดงานเทศกาลกล้วยไม้ 2018 ณ เรือนกระจกปรินเซส ออฟ เวลส์ สวนพฤกษศาสตร์หลวงคิว กรุงลอนดอน โอกาสนี้ จะทรงพบกับเจ้าหญิงอเล็กซานดรา และทอดพระเนตรการจัดแสดงงานดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บริติซ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเวลส์ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ ปราสาทคาร์ฟิลลี และปราสาทไฮเคลียร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 910 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เวลา 00.15 น. หรือคืนวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 และจะประทับเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 917 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 16.00 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

Tag : ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร