คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธค่างานอาคารเรียนที่ จ.ตาก ตอนที่ 2

วันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 11:22 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ต่อจากเมื่อวานนี้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก

นั่นคือ ความในใจของ นายนพชัย สีนวล ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. รวมทั้งคอลัมน์หมายเลข 7 ระหว่างตรวจสอบโครงการนี้ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับข้อพิรุธงานฐานราก ซึ่งใช้ฐานแผ่ก่อสร้างแทนการตอกเสาเข็ม ต่างจากที่เอกชนเสนอราคาทำสัญญากับโรงเรียน เนื่องจากทดสอบชั้นดินแล้วทำฐานแผ่ได้

โครงการนี้ สตง. และ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว พบว่าอาคารหลังนี้ก่อสร้างตามแบบในเขตแผ่นดินไหว โดยกระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณปี 2560 ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 หรือ สพม.38 จำนวน 17,530,000 บาท จึงทำสัญญาจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติพัฒนรุ่ง ซึ่งชนะประกวดราคาเสนอราคาต่ำสุด 16,030,000 บาท วันที่ 23 มกราคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยพึ่งส่งมอบงาน 2 วันก่อนสิ้นสุดสัญญา แต่ยังไม่ตรวจรับมอบอาคาร หลัง

หลังถูกตรวจสอบจาก สตง. และ ป.ป.ช. พบมีการทำเอกสารขึ้นใหม่แก้งานก่อสร้างฐานราก โดยลดค่าตอกเสาเข็ม จากกว่า 1,000,000 บาท เหลือเกือบ 300,000 บาท และนำส่วนต่างนี้ไปเพิ่มค่างานฐานแผ่จาก 1,200,000 บาท เพิ่มเป็น 1,900,000 บาท เพื่อไม่ต้องคืนเงินให้ราชการ

ขณะที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 ยืนยันหลักปฏิบัติค่างานที่ไม่ได้ทำแม้เบิกไปแล้วก็ต้องส่งคืนราชการ 

ด้าน นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดตาก จะขยายผลความผิดพลาดนี้ มีเจตนาทำให้ราชการเสียหาย หรือไม่ และความเกี่ยวข้องของผู้อำนวยการโรงเรียนกับเอกชนคู่สัญญา หากมีเจตนาต้องดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยตามขั้นตอน

การตรวจสอบโครงการนี้ ยังพบว่ามีงานบางรายการไม่ได้ทำ เช่น ฉาบปูนและทาสีหัวเสาและคานรับน้ำหนัก รวมทั้งทาสี 2 รอบที่โครงสร้างหลังคา สตง. ขอให้โรงเรียนแจ้งเอกชนรีบแก้ไข ขณะนี้แก้ไขแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา ขอบคุณ สตง.และ ป.ป.ช. ที่ให้คำแนะนำ จึงฝากข้อคิดจากปัญหานี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับการทำโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7