องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 มี.ค. 2561 เวลา 19:46 น.

Views

วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อสนองพระราชดำริและพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผนวกกับการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมยุพราชจอมบึงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่เด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดิน "ใต้ฟ้าใบบุญ" และโรงเรียนที่ชนะเลิศรางวัลคะแนนรวมการประกวดด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยในจำนวน 72 ราย ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ เปิดบริการเมื่อปี 2521 ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง โดยแต่ละวัน มีประชาชนในอำเภอจอมบึง และใกล้เคียง มารับบริการเฉลี่ยวันละ 600 คน

Tag : พลากร สุวรรณรัฐ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี