เหยี่ยวข่าว7 สี : ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ย้ำสร้างอาคารที่พักไม่รุกล้ำเขตอุทยาน

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 05:03 น.

Views

และนี่คือสภาพความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้าง ที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่มีประชาชน ผู้ใช้สื่อออนไลน์ ตลอดจนเพจที่เคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ แสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ซึ่งกระแสในครั้งนี้ ทำให้กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณเชิงเขาใกล้กับอ่างเก็บน้ำแม่จอก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และรายงานว่า พื้นที่ดังกล่าว อยู่ในความดูแลของ มณฑลทหารบกที่ 33ตามแปลงหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 394/2500 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 23,737 - 2 - 37 ไร่ ออกเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2500 ให้ใช้ในราชการกระทรวงกลาโหม (ที่ผสมม้า) บริเวณดังกล่าว ไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ , ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ , ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร และตรวจสอบพบว่า อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ระดับ 3 และ 4 ศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ทะเบียนราชพัสดุ เลขที่ ชม. 1723 (บางส่วน) เนื้อที่ 147 ไร่ 3 งาน 41 ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารที่พัก ศาลอุทธรณ์ ในพื้นที่ดังกล่าว

สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ที่เหยี่ยวข่าว 7 สี สอบถาม และขอข้อมูลจากโฆษกศาลยุติธรรม ที่ระบุว่า ศาลยุติธรรม ไม่ต้องการจะแสดงความเห็นในกรณีนี้อีก แต่ยืนยันข้อมูล ตามที่ศาลอุทธรณ์ได้ออกเอกสารข่าวแจกแก่สื่อมวลชน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ว่า เมื่อปี 2549 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความปกครองดูแลของ มทบ.33โดยการก่อสร้างโครงการนี้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะดำเนินการก่อสร้าง ให้มีผลกระทบต่อสภาพพื้นที่เดิมให้น้อยที่สุด โดยเว้นพื้นที่ 58 ไร่ จากจุดสูงสุดของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ไม่ได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ เพื่อให้สภาพพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมาก ให้มีสภาพเดิมมากที่สุด นอกจากนี้ ได้ปรับผังโครงการใหม่ จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 147 ไร่เศษ ลดเหลือพื้นที่ก่อสร้างจริง 89 ไร่ และกันเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ 58 ไร่ และมีแผนที่จะปลูกต้นไม้ และพรรณไม้ ประเภทไม้ยืนต้น ใน 3 ระยะอีกด้วย และเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 แห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดงบประมาณเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของทางราชการอีกด้วย

แม้ข้อเท็จจริง จะสรุปได้ว่า ไม่เกิดการกระทำความผิด โดยเฉพาะการบุกรุกแผ้วถางป่าแต่อาจจะยังขัดต่อความรู้สึกของประชาชนในวงกว้าง เพราะกระแส และการวิพากษ์วิจารณ์ ยังไม่ได้ลดลงเลย...


“...ผู้พิพากษาก็เป็นมนุษย์ เป็นคน มีอารมณ์ แต่ถ้าเผื่อทบทวน ศีลธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้พิพากษาไว้ ก็จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิด ท่านทั้งหลายได้เรียนมา ได้ศึกษามา และได้เรียนรู้ ว่าอะไรมันผิด อะไรมันถูก อะไรมันดี อะไรมันไม่ดี อะไรที่จะให้มันเดือดร้อนต่อชาติบ้านเมือง ก็คงจะรู้แล้วว่า อะไรจะไปในทางที่ถูก ไม่ถูก ก็ขอให้มีสติ มีปัญญา มีทัศนคติที่ถูกต้อง และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง...”
พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานแก่ผู้พิพากษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2561

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด เหยี่ยวข่าว 7 สี รายงาน

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี สนามข่าว 7 สี รุกล้ำเขตอุทยาน