พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 10

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 16.10 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ทอดพระเนตรงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 10 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค และสมาคมเมโลเดียน จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการเสริมสร้างทักษะทางดนตรีให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของดนตรี และซาบซึ้งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดง "ไลท์ แอนด์ ซาวด์" ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ "อาทิตย์อับแสง" ของนักแสดงระดับอนุบาลจากทั่วประเทศ จำนวน 1,200 คน ในฉากวรรณคดีเรื่อง "พระอภัยมณี" ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ ที่สะท้อนให้เห็นถึงอานุภาพความรักที่ยิ่งใหญ่ สำหรับรายได้จากการจัดงานจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สกากาชาดไทยและเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แฟชั่นไอส์แลนด์ งานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 10 เพลงพระราชนิพนธ์