พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ในโอกาสครบ 15 ปี วันละสังขาร หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ณ วัดบ้านจาน จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 20:09 น.

Views

เวลา 15.52 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดบ้านจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงบำเพ็ญพระกุศล ในโอกาสครบ 15 ปี วันละสังขาร หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ซึ่งทางวัดฯ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่หมุน อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ที่ได้ประกอบศาสนกิจ และพัฒนาวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ทั้งนี้ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เกิดในสกุลศรีแก้วสงคราม เป็นผู้มีไหวพริบและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เมื่ออายุได้ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร และอุปสมบทเป็นพระภิกษุในเวลาต่อมา ระหว่างอุปสมบท ได้ศึกษาหาความรู้ด้านต่าง ๆ จากเกจิอาจารย์ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ธุดงค์ไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาหาความรู้ จนปี 2491 ได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านจาน และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส โดยได้พัฒนาวัดให้เกิดความเจริญเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทำให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา หลวงปู่หมุน มรณภาพเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546 สิริอายุ 109 ปี พรรษา 86

ในการนี้ ทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ ซึ่งพระครูสุตธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดบ้านจาน ร่วมกับ ศิษยานุศิษย์ จัดสร้างขึ้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ ศิลปะแบบล้านนา เพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่ทรุดโทรม สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุและสามเณร รวมถึง ใช้สำหรับทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์ที่ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดเครื่องทองน้อยสักการะสรีระสังขาร โดยก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง ด้วย

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน ศรีสะเกษ