องคมนตรี ตรวจเยี่ยม งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันสุดท้าย

วันที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยม "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว" โดยเมื่อจุดธูปเทียนถวายเครื่องสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต แล้วได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการพระราชกรณียกิจสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อาทิ การเลิกทาส, การเสด็จประพาสยุโรป รวมทั้ง การสาธิตการทำขนมไทยโบราณ, งานประดิษฐ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยในวังหญิง วิทยาลัยในวังชาย นอกจากนี้ ได้เยี่ยมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น ร้านจิตอาสา 904 ที่จำหน่ายเสื้ออุ่นไอรัก สมุดบันทึกการทำความดี ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีประชาชนแวะเวียนเข้าชม และอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง 

ในการนี้ องคมนตรี ได้เป็นประธานหมุนวงล้อ ออกผลสลากอุ่นไอรัก รางวัลที่ 1 ให้แก่ผู้ซื้อสลากที่โชคดี ซึ่งจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 13 และ 14 มีนาคมนี้ และในวันนี้ ยังมีการจัดแสดงดนตรีวนาสินธุ์ ชุดใต้ร่มฉัตร ซึ่งเป็นการแสดงพิเศษปิด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว" ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเจริญรุ่งเรืองของไทยแต่ละรัชสมัย นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน

ส่วนกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์วันนี้ นำผู้พิการ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเที่ยวชมงาน สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่กลุ่มผู้พิการเป็นอย่างดี

Tag : องคมนตรี องคมนตรี ตรวจเยี่ยมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สลากอุ่นไอรัก จิตอาสา