โปแลนด์ ออกกฎหมายห้ามจับจ่ายสินค้าในวันอาทิตย์

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 09:02 น.

Views

ทางการโปแลนด์ ออกกฎหมายฉบับใหม่ ห้ามซูเปอร์มาเก็ตและร้านค้าขนาดใหญ่เปิดให้บริการในวันอาทิตย์ ตามข้อเสนอของกลุ่มสหภาพการค้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศาสนจักรคาทอลิก และมีผลบังคับใช้ครั้งแรกวานนี้ โดยอนุญาตให้มีการจับจ่ายซื้อของในวันอาทิตย์แรก และวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเท่านั้น ก่อนที่ในปีหน้าจะลดเหลือเพียงให้จับจ่ายสินค้าในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน และจะห้ามเด็ดขาดในปี 2563 เพื่อให้พนักงานได้มีวันหยุดพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ และใช้เวลาไปโบสถ์หรือเยี่ยมครอบครัว อย่างไรก็ตาม กลุ่มเสรีนิยมได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าข้อบังคับฉบับใหม่นี้จำกัดโอกาสในการหางานทำวันหยุดของกลุ่มนักเรียน รวมทั้งเสียโอกาสทางธุรกิจที่ประเทศเพื่อนบ้านมักนิยมเดินทางข้ามชายแดนเข้าไปจับจ่ายซื้อของในช่วงวันหยุด พร้อมเสนอว่าควรสร้างทางเลือกให้พนักงานด้วยการเพิ่มค่าแรงในวันอาทิตย์แทนการหยุดงาน

ทั้งนี้ ร้านค้าขนาดเล็กในท้องถิ่นและการซื้อของออนไลน์ ยังสามารถเปิดทำการได้ตามปกติ

Tag : รอบรั้วรอบโลก จับจ่ายสินค้าในวันอาทิตย์ โปแลนด์ ห้ามซูเปอร์มาเก็ตเปิดให้บริการวันอาทิตย์