โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. เปิดอบรมอาชีพ 6 สาขา สร้างรายได้ให้ประชาชน

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 07:15 น.

Views

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เปิดอบรมอาชีพ ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ประชาชน

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการฝึกอาชีพที่หลากหลายผ่านรูปแบบโรงเรียนฝึกอาชีพทั้ง 10 แห่ง ซึ่งเปิดการเรียนการสอนฟรีถึง 164 หลักสูตร ให้ประชาชนที่สนใจ โดยกลุ่มอาชีพยอดนิยม ได้แก่ ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี, เสริมสวย และทำอาหาร ซึ่งพบว่าร้อยละ 80 ต้องการนำไปประกอบอาชีพอิสระ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 20 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ ๆ

ขณะที่ในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ได้เปิดอบรมวิชาช่างประจำบ้าน 6 สาขาเพิ่มเติม ได้แก่ ช่างไม้, ช่างปูน, ช่างกระเบื้อง, ช่างไฟ, ช่างประปาและสุขภัณฑ์ และช่างเชื่อม ซึ่งปัจจุบันกำลังขาดแคลนช่างประจำบ้านอย่างมาก โดยนำร่องเปิดที่โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มเติมตลาดแรงงานที่ขาดแคลน และพัฒนะทักษะให้เป็นช่างฝีมือแรงงานได้ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถไปเยี่ยมชมงานแสดงผลงานนักเรียน และดูหลักสูตรการศึกษาได้ที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า วันที่ 12-13 มีนาคมนี้

Tag : สนามข่าว 7 สี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร โรงเรียนฝึกอาชีพ วิชาช่างประจำบ้าน ฝึกอาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพดินแดง