นายอำเภอบ้านฝาง ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องขอรัฐออกโฉนด นส.3 ก

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 07:19 น.

Views

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เข้าชี้แจงกับชาวบ้านในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาวะถี ที่ร้องขอให้ภาครัฐออกโฉนดที่ดิน นส.3 ก ให้

นายณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงกับชาวบ้านจากหมู่ 1 และหมู่ 10 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง ที่ต้องการให้รัฐบาลออกโฉนดที่ดิน นส.3 ก ให้ เพราะอยู่อาศัยกันมานานกว่า 100 ปีแล้ว

เนื่องจากพื้นที่ของหมู่ 1 และ หมู่ 10 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสาวะถี โดยชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือน ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ปลูกบ้านและที่ทำกิน มีเพียงเอกสารสิทธิแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ซึ่งไม่สามารถเอาไปจำนอง-จำนำ หรือขายฝากได้

ทั้งนี้ ชาวบ้านที่ต้องการเอกสารสิทธิ นส.3 ก จะต้องปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ดินดังกล่าว ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี 2504 โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ตามหลักกฎหมายที่ดิน ปี 2497

Tag : สนามข่าว 7 สี พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสาวะถี ป่าสาวะถี พื้นที่ป่าสงวน ที่ดินในป่าสงวน