คอลัมน์หมายเลข 7 : คืบหน้าการส่งมอบสนามกีฬาตามข้อตกลง กกท. และกรมทางหลวง

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 07:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ มีความคืบหน้า 2 โครงการ คือ การส่งมอบสนามกีฬาตามข้อตกลงของ กกท. และกรมทางหลวง และคืบหน้าการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 การส่งมอบสนามกีฬา ส่งมอบสนามกีฬา การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการขยะของเทศบาล