คอลัมน์หมายเลข 7 : มูลนิธิต้านทุจริตขยายเครือข่ายต้านโกง

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

จากบทสนทนาสะท้อนความคิดที่เด็ดเดี่ยวและการรู้เท่าทันกลโกงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยในการเสวนาต่อต้านคอร์รัปชัน จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงของน้องแบม ปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และน้องเกมส์ ณัฎกานต์ หมื่นพล อดีตลูกจ้างศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น
 
นางสาวณัฎกานต์ ยอมรับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก กระทั่งน้องแบม มาปรึกษา จึงเกิดเป็น 2 เสียง ที่จะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นปัญหาของระบบราชการไทย การให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต จึงถือว่าเดินมาถูกทาง ในวันนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU (Memorandum of Understanding) กับมหาวิทยาลัยบูรพา และอื่นๆ รวม 12 สถาบัน ปัจจุบันมีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตแล้ว 100 สถาบัน โดยนางสาวปณิดา ก็เป็นผลิตผลจากโครงการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ทำ MOU เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว...

Tag : คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี