เดินหน้าผลักดัน ไทยแลนด์ริเวียร่า ขยายพื้นที่การท่องเที่ยว

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ หารือ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปรับงบประมาณมาลงพื้นที่ยุทธศาสตร์เขตพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก หรือไทยแลนด์ริเวียร่า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักระดับโลก

ขยายไปจากหัวหิน แหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังในระดับโลก มีนักท่องเที่ยวปีละกว่า 5,000,000 คน "ไทยแลนด์ริเวียร่า" จะขยายพื้นที่การท่องเที่ยวกระจายไปในจังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ควบคู่กับชายฝั่งทะเลด้วย

พร้อมสนับสนุนการเน้นท่องเที่ยวพักผ่อนของครอบครัว การบำบัดสุขภาพ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชื่อมโยงไปกับการเที่ยวชายฝั่งทะเล

Tag : ไทยแลนด์ริเวียร่า