กรมศุลกากรจับสินค้าผิดกฎหมายมูลค่า 240 ล้านบาท

วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจจับไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน และไม้พะยูง จำนวน 1,884 แผ่น มูลค่ารวมกว่า 19 ล้านบาท ก่อนที่จะมีการลักลอบส่งไปเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยขบวนการนี้ใช้วิธีปลอมแปลงเอกสารของผู้ส่งออกรายอื่นๆ ที่ส่งออกผลไม้กระป๋อง หรือสินค้านอกเหนือกลุ่มที่เฝ้าระวังของกรมศุลกากร เพื่อหลีกเลี่ยงตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานกรมป่าไม้ เพื่อร่วมตรวจสอบ พบว่าเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้ามพุทธศักราช 2530 โดยผู้ส่งออกสำแดงรายละเอียดสินค้าเป็นเท็จ ตามมาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2560  ทั้งยังฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการกำหนดให้ไม้เป็นสินค้าต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

นอกจากนี้ยังได้จับกุมสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม หรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น รวมถึงวัตถุลามกทำด้วยยางซิลิโคน และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามนำผ่านหน้าราชอาณาจักรอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร และประกาศกระทรวงพาณิชย์
 
ด้านที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร ระบุว่า ของที่จับกุมได้ครั้งนี้มีมูลค่ารวมกว่า 240 ล้านบาท โดยตลอดปีที่ผ่านมาจับกุมไม้ถึง 171 ตู้ รวม 62,000 ท่อน